Rukya Tedavisi

GÖZ DEĞMESİ, MUSKALAR VE RUKYE YAPMAK

Giriş. 2 Göz Değmesi 2 Dersler Ve Öğütler 4 Muskalar 6 Muska İle İlgili Rivayetler 6 Rukyeler 8 Rukye İle İlgili Rivayetler 8 GÖZ DEĞMESİ, MUSKALAR VE RUKYE YAPMAK   Giriş   İnsanın hala ulaşamadığı...

Azap Ayetleri

Cinlere karşı büyük bir acı veren onlara karşı çok şiddetli zararlar tattıran kaçmalarına ve kalırsa da yanmalarına vesile olan ayetlerdir. Özellikle ayetlerde Azab ve...

Aşık cine karşı okunacak rukye [Fahşa ayetleri]

 Bu ayetler aşık olarak bedene giren veya zarar vermek için girip aşık olan cine karşı okunur. Ayetleri okuduktan sonra sonda bulunan duanın edilmesi etkiyi...

Rukye yapmak ve yaptırmak

Çoğulu “rukâ, rakiyyu” olan “Rukye”, Arapçada “r.k.y” kökünden gelmekte ve yukarı çıkmak, efsun eylemek ve “fî” harf-i cerriyle, kulağına fısıldamak anlamlarına gelir. Rukye, hastalıkların iyileştirilmesi...

Rukye Nedir?

İbn Hacer el-Askalanî, alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir: a) Allah Teala'nın kelamıyla (âyetlerle), isimleri veya sıfatlarıyla...

İnatçı Cin Nedir?

Bazen inatcı cine rast gelinir ve o cin ölünceye kadar kişiyi bırakmaz. Bunun genel nedeni aşık olabilmeleridir. Daha once de bielirtmiştim’ki cinler bizden daha tutkulkudurlar...

Cinleri engellemek için eve sıkılacak su

Eve sıkılacak su: yağmur suyu, yoksa kaynak suyu, bulamazsak kaynamış su, onu da bulamadık musluk suyu olacak. Suyun içine tercihen bir damla sirke atılabilir. Suyun içine...

Cin musalaltı ve belirtileri

Cinler Kafir ve Müslüman olarak ikiye ayrılır. Müslüman olanlar yasaklanmış olduğundan insanlarla iletişim kurmaktan sakınırlar. Ancak kafir olan cinler kendi çevrelerinde üstünlük sağlamak amacıyla...